חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קבוצות אתניות ומפגשים תרבותיים
  Cultures and Ethnic Relations  
0669-6122-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  ב'1200-1600401 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר יחיא-יונס תגריד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שם הקורס: תרבויות ויחסים בין קבוצות אתניות
המרצה: ד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינר מ"א ,4 ש"ס
תקציר:
הקורס עוסק בקבוצות אתניות ותרבותיות בחברה עם ריבוי תרבויות ומציג את המודלים השונים של היחסים האפשריים ביניהן. הוא פותח במורכבות ההגדרה של 'קבוצות אתניות', מציג מודלים של יחסים בין קבוצות אתניות ותרבותיות, תוך שהוא נדרש להקשרים ההיסטוריים, הפוליטיים, והכלכליים שבמסגרתם מתקיימים המודלים האלה, ובוחן מפרספקטיבה ביקורתית את האתגרים וההזדמנויות הגלומים בהם.
Course description
Cultures and Ethnic Relations
Taghreed Yahia-Younis
Abstract:
The course deals with ethnic and cultural groups and the relations between them. It opens with problematizing the definition of "ethnic group"; introduce various models of relations amongst ethnic and cultural groups, while addressing the historical, political, and economic contexts within which these models operate; and from critical perspective examines the challenges as well as the opportunities that are imbued in them.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת