חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אוכל, חברה, תרבות
  Food, Society, and Culture  
0669-6121-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  ב'1600-1800501 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר הירש דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אוכל, חברה, תרבות
סמינר, 2 ש"ס

דומה כי מבין כלל תחומי פעילותם של בני-האדם כיצורים ביולוגיים, יש מעט תחומים שהם כה טעונים ומוטענים במשמעות כמו אכילה ואוכל. מכיוון שקבוצות אנושיות מארגנות את כל הפעילות הקשורה באוכל, והן עושות זאת באופן שונה מקבוצה לקבוצה, הרגלי האכילה – מה חברי קבוצה מסוימת אוכלים, איך הם אוכלים, ולא פחות מכך, מה הם לא אוכלים – משחקים תפקיד חשוב בעיצובן ובביטוין של זהויות קבוצתיות.
אבל אוכל הוא לא רק מדיום תרבותי אלא גם חברתי: כל אופני הייצור, האספקה וההכנה של האוכל מאורגנים באופן חברתי והאוכל עצמו מארגן אינטראקציות חברתיות. החיוניות של האוכל לשם הישרדות האורגניזם, בשילוב עם החברתיות של ייצורו וצריכתו, הופכת אותו לא רק למדיום חברתי ותרבותי רב-עצמה, אלא גם למשאב פוליטי וכלכלי.
בסמינר נבחן את ממדיו השונים של האוכל ונתחקה אחר יחסי הגומלין בין הממדים הללו. נקרא מחקרים, בעיקר מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, המבקשים להסביר את העדפות האוכל של קבוצות אנושיות, הבוחנים את היחסים המורכבים בין אוכל לזהות (מעמדית, מגדרית, אתנית ולאומית), כמו גם מחקרים העוסקים במערכת האוכל העכשווית, בגלובליזציה של האוכל, ובתנועות חברתיות המוקדשות לקידום סוגיות הקשורות באוכל.

Course description
Food, Society and Culture

In this seminar we will discuss the different aspects of human food behavior (including social, cultural, economic and political), and inquire into their interrelationship. We will read mostly sociological and anthropological studies which seek to explain how food preferences are shaped; which examine the complex relationship between food and identity (social, gender, national and ethnic); as well as studies which focus on contemporary food systems, on the globalization of food, and food movements.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת