חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרבות ורגשות
  Culture and Emotions  
0669-6119-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  א'1600-1800497 גילמןסמינר ד"ר בלוך צמח דלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרבות ורגשות
Culture and Emotions

ד"ר דלית בלוך Dalit Bloch

סמינר מ"א

הרגשות ממלאים תפקיד חשוב בחיינו והם נוכחים באינטראקציות אנושיות בתרבויות שונות. האם הם אוניברסאלים ומשותפים לכל בני האדם באשר הם, או שמא לבני תרבויות שונות יש מנעד ומגוון שונה של רגשות? כיצד משפיעה התרבות על הבניית הרגשות ועל ניהולן? כיצד משפיעים מושגי-רגש ספציפים על תקשורת חוצת-תרבות או במצבים של מעבר בין תרבותי? האם בשל מגמות גלובליות וזרימת המידע באמצעי התקשורת בין גבולות מדיניים ותרבותיים, יכולה להתבצע שאילה של מושגי-רגש מתרבות אחת לאחרת, ואם כן, מה טיבה של שאילה זו? במהלך הקורס נענה על שאלות אלו ואחרות תוך הדגשת ההיבט ההבנייתי ותלוי-ההקשר של הרגשות, ובחינת היחסים המורכבים בין רגשות ובין ההקשר התרבותי והטמפוראלי אשר בתוכו הם "פועלים". נתחיל את דיוננו מנקודת מוצא תיאורטית וממנה נתקדם אל דוגמאות תרבותיות-חברתיות ספציפיות של רגשות שונים - כמו אהבה, בושה, כעס ועוד, תפיסות של גוף ועצמי - ואופני ההבעה והניהול שלהם בזירות ומצבים חברתיים-תרבותיים. במקביל נתוודע לגישות שונות, לעיתים מנוגדות, תוך דיון ביקורתי בגישות אלו.
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות בשיעורים, קריאה משיעור לשיעור, הגשת עבודה מסכמת על פי הנחיות שימסרו בשיעורים.
Course description
Culture and Emotions
Dalit Bloch

Emotions play an important role in our daily lives. They have an effect on human interaction in various cultures. Are they biological and universal, or are they culturally-defined and therefore, relative and vary across cultures? In what ways does culture construct emotions, and how can emotional-vocabulary shape inter-cultural communication? Can we, given the current global condition and flow of information across countries, borrow emotional-terms from one culture to another? In our effort to tackle these and other questions, we explore the complex relations between emotions and the cultural-temporal context within which they “work”. We depart from theoretical discussion and proceed to examine socio-cultural study-cases of emotions such as love, shame, anger and more, the cultural construction of Self, embodied perceptions and feelings, and how they are expressed and managed in various socio-cultural arenas.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת