חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית ב'
  France in the 20th Century: Political and Cultural History 2  
0668-2598-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  ב'1600-1800001 ביה"ס לשפותשיעור מר הלפרין עמנואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לצד מאורעות פוליטיים ומלחמות קשות-לרבות תקופה של כיבוש זר- ידעה צרפת במאה שעברה התפתחויות חברתיות ותרבותיות כבדות משקל ומשמעות. סידרת ההרצאות לא תיפסח על התחנות ההיסטוריות הבולטות-מלחמות העולם, מלחמת אלג'ריה, מאי 68 - אך תעסוק גם בהשפעתם של אישים בולטים ושל יצירות מכוננות. היא תעלה סוגיות כגון מקומה של הדת בצרפת, התמורות בחינוך הממלכתי, פריצות דרך בקולנוע, בתאטרון ובספרות. לרבות מן הסוגיות הנידונות השלכות אקטואליות.
ההרצאות ילוו בקטעי סרטים
בסוף הקורס תתקיים בחינה.

·        השחרור והטיהור

·        מנהיגותו של דה גול

·        הזרם האקסיסטנציאליסטי

·        הרפובליקה הרביעית והישגיה

·         מלחמת הודוסין – דיאן ביאן פו

·         ז'ורז' ברסנס

·         פייר מנדס פראנס

·        התיאטרון החדש – יונסקו ובקט

·         הגל החדש

·         מלחמת אלג'יריה

·        חוקת הרפובליקה החמישית

·        מאי 68

·        שנות מיטראן

 

Course description
In addition to harsh wars and political events, including a period of foreign occupation, France was witness to significant social and cultural developments in this period. This lecture series will cover the major historical stations—world wars, the Algerian War, May 1968—and will also analyze the influence of prominent personalities and watershed works. The course will raise issues such as the place of religion in France, changes in national education, and innovations in cinema, theater and literature. Each lecture will be immediately followed by a relevant film, either a film from the period discussed, or a new film that reconstructs the period.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת