חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות
  Applied Rhetorics  
0662-5301-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400320 גילמןסדנה ד"ר אביטל שרון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסדנה תוקדש ללמידה ולתרגול של עקרונות וטכניקות ברטוריקה מעשית. הסטודנטים יתנסו בעיבוד של טקסט כתוב להרצאה מדוברת, תוך התמקדות ביישומים של קריאות אינטרטקסטואליות בטקסטים מגוונים. הקורס ינחה את תלמידי שנה ג' בתכנית המצטיינים לקראת יצירת כנס אקדמי שבו ירצו בפני קהל בסיום הסמסטר. הרצאות הכנס יהיו חלק מהציון הסופי.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית. 
Course description

The workshop will be dedicated to learning and practicing methods and techniques in applied rhetoric. The students will experiment in the adaptation of a written text to a spoken presentation, while focusing on intertextual readings in various texts. The course will guide the students towards the creation of an academic conference in which they will lecture in the end of the semester. The conference's lectures will be considered in the final grade.

אוניברסיטת ת