חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים
  Critical Reading in Theortical Texts  
0662-5200-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200317אגילמןקריאה מו ד"ר סתר שאול
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יתמקד בקריאה בטקסטים עיוניים העוסקים בשאלת הביקורת במודרניות: בסימסטר א' נקרא בקאנט, פוקו, ניטשה, ואדורנו והורקהיימר; בסימסטר ב' נעסוק באמנות המודרניסטית כביקורת: הסוראליזם והאקספרסיוניזם, המוסיקה האטונאלית, האמנות החזותית הלא מימטית, התיאטרון הברכטיאני והרומאן החדש.
חובות הקורס: נוכחות פעילה בשיעורים, קריאת טקסטים משיעור לשיעור וכתיבת תגובות, עבודה מסכמת בסוף כל סימסטר.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

This class will focus on the reading of theoretical texts regarding the question of critique in modernity. We will read texts by Kant, Foucault, Nietzsche, and Adorno and Horkheimer. Then we will discuss modernist art as critique: Surrealism and Expressionism, Atonal music, non-mimetic visual art, Brechtian theatre and the Nouveau Roman.
Course requirements: full and active participation, reading and writing assignments, final paper at the end of each semester.

 

אוניברסיטת ת