חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבה יוצרת
  Creative Writing  
0662-5120-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400319אגילמןסדנה מר ברדוגו סמי
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסדנה הינה ניסיון להקנות לתלמיד דרכים של התמודדות מול טקסט נכתב, פענוח שלו ופיתוח כישוריו בכתיבה יצירתית-אישית. מטרת השיעור, בין היתר, היא להיחשף אל המימד הטקסטואלי המעשי באמצעות דגשים שיינתנו, וזאת גם תוך תרגול רציף בכתיבה ובקריאה ביקורתית שלה. יוצעו כלים להבניית הטקסט מן הפן הפואטי שלו, בצד זה הנרטיבי. התלמידים יתנסו בכתיבת מצבים, התרחשויות, אירועים, תחושות וכדומה. הסדנה תלווה בקריאה מודרכת של טקסטים רלוונטיים מתוך הסיפורת הישראלית והעולמית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

The workshop will offer the students ways of developing their personal creative writings skills and abilities. Key issues will be presented through exercises in writing and their constructive criticism. Students will experience the writing of situations, events and emotions. Reading relevant texts from Israeli and world-wide fiction will accompany the workshop.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-5120-01 כתיבה יוצרת
Creative Writing
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר ברדוגו סמי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת