חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע
  Fear, Indignation, Pity: the Function of Emotion in Argumentation  
0662-3237-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600277 גילמןשיעור פרופ עמוסי רות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיח הציבורי של ימינו גדוש ברגשות: הוא מעורר פחדים, מביע זעם, קורא לרחמים. האמוציות מציפות את כל סוגי השיח המבקשים לשכנע ולהשפיע. השיעור בוחן את דרכי השכנוע של הפאתוס – קרי, את הניסיון לכוון את הדעות ואת החלטות הקהל – על-ידי שימוש מילולי או חזותי ברגש. כמו כן, הוא מעלה את סוגית יחסי הגומלין שבין תבונה לרגש. מסורת ארוכת שנים מעניקה בלעדיות לטיעונים לוגיים ומבקשת לראות בקריאה לאמוציות מקור לכשלים והסתה מחשיבה נכונה. כיום, לעומת זאת, חוקרים רבים מדגישים דווקא את הקשר ההדוק שבין תבונה (reason) לבין רגש (emotion) ורואים באחרון מרכיב בלתי נפרד של הראשון. לדעתם, בהעדר רגש לא ניתן להגיע לתפישה נכונה מבחינה אנושית, מוסרית וחברתית. נבחן את האיזון המשתנה בין הרציונלי לאמוציונלי ונעלה את שאלת המניפולציה של הקהל על ידי קריאה לרגשות. ננתח את הרטוריקה הנשענת על פאתוס תוך כדי עיון בטקסטים תיאורטיים, מאריסטו ועד Douglas Walton, תוך כדי ניתוח טקסטים השאובים מן השיח הפוליטי ושיח הבחירות, העיתונות הכתובה והרשתות החברתיות, מניפסטים ועצומות, טקסטים ספרותיים הדנים בסוגיות חברתיות ועוד.
לאחר פרק המבוא, נביא מקרי בוחן שיוצגו על-ידי סדרה של מרצים אורחים המתמחים בחקר השיח, ארגומנטציה ורטוריקה, המבוססים על טקסטים מן התרבות הישראלית והצרפתית.
ציון הקורס מותנה בהגשת עבודה על בסיס ניתוח טקסטים (לבחירתו של הסטודנט ובאישור המרצה). כן יקוימו מפגשים אישיים בין המרצה לסטודנט (לפחות פעם במהלך הסמסטר).
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

Contemporary public discourse makes an impressive use of emotions: it appeals to fear, expresses indignation, calls for pity. Emotions are present in all the discourses that intend to persuade and exert influence. This course analyzes the ways argumentation appealing to emotions orients ways of thinking and of taking decisions. It also explores the interrelation between reason and emotion. A long tradition gives an exclusive role to logic arguments and sees in the appeal to emotion a source of fallacies. Today, many researchers stress the interconnection between reason and emotion and see in the latter an integral part of the first. They consider that without feelings, it is impossible to achieve a good understanding on the human, moral and social levels. We will examine the delicate balance between reason and passion, and raise the question of manipulation through appeal to feelings. We will examine the question of pathos as theorized from Aristotle to Douglas Walton and will mostly analyze texts borrowed from political discourse and elections, the written press and the social networks., manifest and petitions, literary texts dealing with social issues, etc.
After the introduction courses, guest speakers specialized in discourse analysis and rhetoric will present case studies from the Israeli and the French culture. 
 The students will write a final paper on a case study of their choice (with the approval of the teacher). Each one will have a personal meeting with the teacher during the semester.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-3237-01 פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע
Fear, Indignation, Pity: the Function of Emotion in Argumentation
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ עמוסי רות

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת