חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן
  Popular Science for Youth: the Case of Jules Verne  
0662-3236-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400319אגילמןסמינר ד"ר קוגמן טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במהלך המאה ה-19 כבשו המדעים והטכנולוגיה מקום מרכזי בתרבות האירופאית. אחד מן הביטויים המרכזיים לתהליך זה היה התפשטות ספרות מדע פופולארי ומדע בדיוני, לילדים ולמבוגרים כאחד. ספרות זו נתנה ביטוי ליוקרה התרבותית שיוחסה למדעים ולטכנולוגיה בתרבות המערבית, ועסקה בהשלכות המוסריות, החברתיות, הדתיות, הרגשיות והחינוכיות שנבעו מהם. בתקופה זו צמחה והתרחבה גם ספרות המדע הפופולארי והמדע הבדיוני העברית, כתוצאה מפעילות של תרגום וכתיבה של חיבורים מקוריים, פרסומם בכתבי עת, בסיפורים וברומנים. קהל יעד מרכזי אליו פנתה ספרות עברית זו היה הנוער היהודי. הקורס יעסוק בהשתרשותן של תימות של מדע וטכנולוגיה בספרות העברית, ובמיוחד, בענף של ספרות הנוער. כמקרה מבחן מרכזי נעסוק בספרות ז'ול וורן, שנשאה את בשורת המדעים והטכנולוגיה במחצית השנייה של המאה ה-19. ספריו החלו להיתרגם לעברית כבר בשנות השבעים למאה ה-19, והם מהווים עד היום חלק אינטגראלי מן הספרות העברית הקלאסית לנוער. במהלך הקורס נקרא ביצירות כגון, חמישה שבועות בכדור פורח, מסביב לעולם בשמונים יום, מסע אל מרכז האדמה, חזיון התעתועים של דוקטור אוקס, אל הירח ועוד, ונבחן באמצעותן את המקום של המדע והטכנולוגיה בספרות העברית.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

During the 19th century science and technology gained a central place in the European culture. One of the main expressions of this process was the growth of popular science literature and science fiction, written for children and adults alike. This literature expressed the high prestige given to science and technology in western culture, and it dealt with their moral, social, religious, emotional and educational implications. In this period the corpus of Hebrew popular science literature and Hebrew science fiction enlarged, as a result of the activities of translation and writing source texts, and by publishing them in articles, stories and novels. The main target audience of this Hebrew literature was the Jewish youth. This course will deal with the dissemination of scientific and technologic themes in the Hebrew literature and especially in its branch of literature for youth. As a main case study, we will use Jules Verne's literature, which spread the message of science and technology in the second half of the 19th century. His books were translated into Hebrew as early as the 1870', and until today, they are an integral part of the Hebrew classical literature for youth. During the course we will read in books as Five Weeks in a Balloon, Around the World in Eighty Days, Journey to the Centre of the Earth, Dr. Ox's Experiment, From the Earth to the Moon and else, and will use them to examine the place of science and technology in the Hebrew literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת