חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי
  The Rhetoric of Protest and Social Movement  
0662-3122-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000319אגילמןסמינר ד"ר אורקיבי איתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הסמינר היא לערוך היכרות עם תפקידם של שיח ושכנוע במסגרת פעילותן של תנועות חברתיות, קבוצות אינטרס, וכן התארגנויות מחאה שונות. הקורס יסקור שורה של גישות תיאורטיות שבאמצעותן נעשה ניסיון, לאורך השנים, להמשיג ולאפיין את הרטוריקה של ההתנגדות, הביקורת החברתית והקריאה לשינוי חברתי ופוליטי. בין היתר, יתייחס הסמינר לסוגיות כגון: היבטים ארגומנטטיביים בשיח חברתי והמבנה הטיעוני של התביעה החברתית; עיצוב זהויות חברתיות ופומביות בתנועה חברתיות; תפקיד השכנוע באמצעות הרגש בקמפיינים חברתיים; נתמקד בנוסף בהיבטים הסגנוניים והמאפיינים הלשוניים של ז'אנרים וסוגי טקסטים האופייניים לשיח מחאה, החל מהמניפסט הפוליטי, גילוי הדעת והעצומה, ועד לסלוגנים, הגרפיטי והשיח המתסיס. נתייחס בהרחבה להתנהגות סימבולית ולמשמעותן הרטורית של פעולות מחאה כגון כיבוש מתקנים, חסימת צירי תנועה, צעדות מחאה, סיט-אין, מיצגי ומיצבי מחאה, פרובוקציות, ועוד. הסטודנטים יתבקשו לבחור נושא לעבודת מחקר עצמאית, לגבש שאלות מחקריות, להגדיר מקרי מבחן, לאתר ולהפגין בקיאות בספרות המדעית בנושא, ולנהל מחקר עצמאי הכולל הצגת ממצאים, ניתוח אמפירי, פרשנות רטורית והסקת מסקנות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

This seminar discusses the functions of discourse and persuasion in social movements, interest groups, NGOs, and collective protest activity of all sorts and kinds. It explores a variety of theoretical approaches that had been used in recent generations to describe and conceptualize the rhetoric of social discontent, resistance, social criticism, and the collective call for political reform or social change. Among others, the seminar will address various issues such as: the argumentative structure of social demands, the formation of public and collective identities in social movements, the role of emotions in social campaigns. We shall also discuss stylistic aspects and linguistics dimensions of genre and textual forms associated to social protest, such as manifests and petition, slogans and graffiti. The seminal will examine, in addition, the rhetorical dimension of symbolic behavior and direct action such as public provocation and moral shock, occupation of buildings and sit-ins, marches and street blocking, performance and “artivism”. The students will be required to select and present a relevant case study and to conduct an independent research and analysis.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-3122-01 רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי
The Rhetoric of Protest and Social Movement
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר אורקיבי איתן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת