חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היסטוריה תרבותית של עיתונות: מהפמפלט במאה ה-17 עד הבלוג האישי
  Issues in the History of Journalism: 17th to 21st Century  
0662-3085-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400362אגילמןסמינר ד"ר אלחנתי משה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסמינר מבקש להתמקד בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים של כמה מסוגיות היסוד בהיסטוריה של העיתונות ובעיקר זו האנגלו-אמריקאית, החל מן המאה השבע-עשרה ועד לעידן האינפורמציה הנוכחי. בסמינר יידונו סוגיות מפתח להבנת היסטוריה זו, בראש ובראשונה: מלחמת האזרחים באנגליה של המאה ה-17 ועלייתה של העיתונות? בין עיתונות, פרוטסטנטיות וחופש המסחר; הליברליזם, המרחב הציבורי והעיתונות. ובאשר לעיתונות המאה ה-19, נדון בעלייתה של העיתונות הפופולארית לצד התמסדותה של העיתונות הליברלית כ"רשות הרביעית"; העיתונות המטרופולינית במאה התשע-עשרה או, העיתונאי כאתנוגרף; סאטירה ועיתונות מאוירת, על קוראות וכותבות: נשים ועיתונות ולבסוף על הופעת "העיתונות החדשה" בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19 (""Papers for the Millions). בחלק באחרון של הסמינר נדוןבעיתונות במאה ה-20 כשבציר הדיון עלייתה של עיתונות ההמון הן בצורת הטבלואידים והן בצורת מה שנהוג לכנות: "Public Journalism או לעיתים (ובעיקר בארה"ב), Participatory Journalism. החלק האחרון של הסמינר יוקדשלעיתונות בעידן האינטרנט ובמסגרתו נדון בסוגיות כגון: פני יאנוס של העיתונות המקוונת;בין קוראים לכותבים ולהפך:בלוגים ורשתות חברתיות כמדיום לעיתונות "מלמטה" (participatory Journalism);המקרה שלאינדימדיה (Indymedia Journalism) ובהקשר זה, ננסה לעמוד על התוקף והמשמעות, לטוב ולרע, הגלומה ב"הכרזת העצמאות" הלא רשמית של אוהדי ודוברי המדיה-החדשה: !We are the media.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
 
Course description
This seminar looks at the social, cultural, and political aspects, on the history of journalism, since the 17th century until the current information age. We shall be discussing some key issues such as: the English civil war of the 17th century as the cradle of modern Journalism; what are the interactions between Protestantism, free trade and journalism? The disposition between Liberalism and public sphere (the 18th century coffeehouses culture); the relationships between readers and writers, and the rise of the literary journalism (Swift's Examiner, Defoe's Review, Adisson & Steele and Mr. Spectator and the Cato Letters). Regarding the 19th century journalism, we shall discuss, on one hand, the sudden and striking emergent of the popular press with regards to the popular aspirations of the "crowd" to gain political emancipation (what historian Joel Wiener called: "Papers for the Millions"), and on the other hand, we shall examine critically the forth-Estate discourse of the Liberal press, mainly the London Times. Also, we shall study briefly the metropolitan journalism and the role of the journalist as an ethnographer; women-read, women-write: journalism and women, and the revolution brought upon the press by the new journalism of the 1880's. This topic will bring us to consider the significance of the new-new journalism of the 60's (Wolfe, Capote and Hunter Thompson between others) and the public journalism movement of the 80's and 90's as an introduction and prelude to the complex relationships between journalism and the Internet. In this regard We shall focus on issues such as: the Janus face of the online magazine; blogs and social-networks as a medium for 'journalism from below'; participatory journalism: the Indymedia case, and in this regard we shall try to clarify, or to refute, the significance which was embodied in the unofficial 'declaration of independent' used by the new-media protagonists: "we are the media!"

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת