חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים
  The Men who Made the Internet: Oracles, visionaries and engineers  
0662-2129-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200278 גילמןשיעור ד"ר אלחנתי משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
את ההיסטוריה של האינטרנט ניתן לספר מכמה זוויות ראיה: ביוגרפיות, בירוקרטיות, אידיאולוגיות, חברתיות ותרבותיות. כל אחת מגישות המחקר הללו מסתמכת על מקורות שונים המספרים באופנים שונים את סיפור יצירת האינטרנט. שיעור זה מבקש להביט בסיפור ההיסטורי דרך סיפורם האישי/מקצועי של מהנדסים, מדענים ובירוקרטים שפעלו החל משנות ה-60, במסגרות שונות, והניחו את הבסיס לאינטרנט כפי שאנו מכירים אותו כיום. אלא שסיפור זה אינו שלם אם לא ייקח בחשבון, יחד עם המרכיב הביוגרפי, גם את ההקשרים המוסדיים והאידיאולוגיים שבתוכם פעלו הממציאים והמהנדסים, אותם "אנשים גדולים" שהפכו מאז לאגדה ואף זכו במעמד מיתי.
בשיעור זה נעמוד על סיפורם של "האשפים" (Wizards) הללו כמי שהשתייכו לקבוצה חלוצית של ממציאים ומהנדסים שהניחו ופיתחו, החל משנות ה-60 ועד לשנות ה-2000, את היסודות לטכנולוגיה החדשה תוך שהם עושים זאת כשאינם מנותקים מאידיאולוגיות שונות ולעתים אף מנוגדות. חלקם הארי, בעיקר בשנים המוקדמות, פעלו בלב הממסד הביטחוני האמריקאי, במכוני מחקר עצמאיים ומקצתם אף בשולי הממסד וכמובן, עם חלוף הזמן, בעיקר בשוק הפרטי. כך או כך, השיעור יראה כי עבודתם של חלוצים טכנולוגים אלו מעולם לא היתה מנותקת ממעשי אלה שקדמו להם וחשוב מכך, שהמניע האידיאולוגי לעבודתם, גם אם היה מובלע ומוסתר, חיוני להבנת האינטרנט כגילום עליון של האידיאולוגיה של האינפורמציה. במובן זה, המצאות וטכנולוגיה לעולם אינן מנותקות מאידיאולוגיה, לעולם אינן נעשות שלא בהקשר חברתי ופוליטי, גם אם מגולם בהן רצון להשתחרר מאחיזתה הבירוקרטית של המדינה.
 
נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
 
Course description
The internet's history can be told from a number of vantage points: Biographical, bureaucratic, ideological, social, and cultural. Each of these research approaches is based on different sources, which tell the tale of the creation of the internet in different manners. This course sets out to view the historical story through the personal and professional stories of engineers, scientists, and bureaucrats, but also amateurs and business entrepreneurs, who acted within various frameworks since the 1960s and who set the foundations for the internet as we know it today. Yet this story remains incomplete unless it includes, alongside the biographical component, also the institutional and ideological contexts within which the inventors and the scientists, those "great people" who have since become legends and have been awarded mythical status, operated.
In this course we shall delve into the story of these "wizards", who, beginning in the 1960s and up to the 2000s, formed part of the innovative group of inventors and engineers that set the foundations and developed the bases for the new technology, while subscribing to differing and sometimes contradictory ideologies. For the most part, especially during the early years, they operated at the heart of the American security establishment, in independent research institutes, and some of them even on the margins of the establishment; in time, they also acted in the private market, of course. All in all, the course will demonstrate that these technological pioneers' work was never dissociated from the actions of those who preceded them, and more importantly, that the ideological motivation for their work, even if it was implicit and clandestine, is essential for the understanding of the internet as the utmost embodiment of the ideology of information. In this sense, technological inventions are never devoid of ideology and are never carried out without a social and political context, even if they represent the wish for liberation from the state's bureaucratic grip.
 
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2129-01 האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים
The Men who Made the Internet: Oracles, visionaries and engineers
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר אלחנתי משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת