חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי
  Myth and Memory in Jewish Culture and from a Comparative Perspective  
0662-2098-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200278 גילמןשיעור פרופ יסיף עלי
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המיתוס והאגדה הם צורות ההבעה הסיפוריות הקדומות והמתמשכות ביותר הידועות לנו בתרבות. בעוד המיתוס חותר למימדים תיאולוגיים ומיסטיים של תפיסת המציאות, הרי האגדה היא בעלת אופי היסטורי המעוגן בזמן ומקום מוגדרים. כתוצאה מכך, מעצבות שתי צורות סיפר אלה את הזיכרון הקולקטיבי – הדרך שבה תופסת החברה את עברה, את יחסה אל ישויות על-טבעיות שאליהן מתייחסות דתה ואמונותיה, ואת תפיסת ההווה והעתיד שלה.
בקורס, ייבחנו ההיבטים התיאורטיים של המיתוס והאגדה בזיקתם לתיאוריה הספרותית, הפולקלוריסטית וכן יחסם לעולם הדתי והחברתי. היבטים תיאורטיים אלה יעומתו עם טקסטים מרכזיים מספרות חז"ל ומן התרבות היהודית של ימי הביניים [לדוגמה: עקידת יצחק, בר-כוכבא, יציאת רבן יוחנן בן זכאי מירושלים, סיפורי קידוש השם, אורפיאוס היהודי], ותוך העמדתם ופרשנותם מול מיתוסים מקבילים בספרות העולם.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
Course description

Myth and legend are among the oldest literary forms created by culture. While myth is striving for theological and mystical dimensions of reality, the legend deals with historical issues, and thus locates the narrated events in concrete time and place. These two expressive literary forms, are among the most important factors of collective memory – the way that society understands its past, its relation with supernatural entities that are the foundations of its religion and beliefs, and its understanding of its present and future.
In this course, will be presented and studied the theoretical aspects of myth and legend and their relations to literary theory, folklore and cultural studies.
These theoretical foundations will be tested and confronted with essential texts from rabbinic (Talmud and Midrash) literature, and of Jewish culture of the Middle-Ages.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת