חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית
  Talking and truth: psychoanalytic perspective  
0662-2097-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200326 גילמןשיעור פרופ פרוגל שי ישראל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"בל נשכח שהיחסים האנליטיים מבוססים על אהבת האמת,
כלומר על ההכרה במציאות, ואין בהם מקום להעמדת פנים
ורמיה מכול סוג שהוא." (זיגמונד פרויד, "אנליזה סופית ואינסופית")

פרויד, אבי הפסיכואנליזה, מציע שיטה טיפולית שבמרכזה השיחה הטיפולית: "ריפוי באמצעות דיבור" (talking cure). מטרת השיחה היא לחשוף אמת פסיכולוגית נסתרת וכך לאפשר תהליך של ריפוי נפשי. פרויד עצמו הוטרד מכך שהשיחה הטיפולית מובילה לשכנוע של המטופל על-ידי המטפל ולא לחשיפת האמת הנפשית, ולכן השקיע מאמץ רב באפיון הדינמיקה הנכונה לשיחה הטיפולית. חקר הדינמיקה שנכונה לשיחה מעין זו הובילה לפיתוח התיאוריה הפסיכואנליטית ולגילוי מאפיינים חדשים שנוגעים לשאלת היחס שבין דיבור לאמת. כך, מציע פרויד פרספקטיבה חדשה להתבוננות על שאלת מפתח בתולדות המחשבה בכלל ובתולדות הרטוריקה בפרט, שחשובה מאד לטיפול האנליטי אך משמשת אף להבנת השיח האנושי הכללי ולפרשנות של טקסטים. 

 נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 
Course description
Freud, the founder of psychoanalysis, suggests a therapy method which based on conversation: talking cure. The goal of the conversation is to reveal a hidden psychological truth which is the cause of the psychological illness. Since he sees this truth as the key for psychological relief he was troubled by the possibility that the result of the conversation might be mere persuasion and not this truth. Therefore, he makes great practical and theoretical efforts to find out the true dynamic for the curing conversation. His investigation of the conversation brings him to formulate the theory of psychoanalysis and to new discoveries concerning the relation between talking and truth. Thus, Freud suggests a new perspective on an old philosophical and rhetorical issue, which is crucial to his therapy but also contributes to the understanding of every human discourse, including interpretation of texts.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2097-01 דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית
Talking and truth: psychoanalytic perspective
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ פרוגל שי ישראל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת