חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ונוער
  From a National House to a Private House:nationality and Individualism in Child  
0662-2093-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200362 גילמןשיעור ד"ר לבנת חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק במודלים של ארגון העולם שהוצעו לילדים ולנוער בטקסטים כדי להנחיל להם תשתית תרבותית מוגדרת וזהות לאומית משותפת בשלבי התגבשותן של אומה או של מדינה, וכן בעתות שינוי ומשבר. במהלך הקורס יתקיים דיון באופן שבו ביקשו חברות וזרמים אידאולוגיים מסוימים לעצב את תפיסת הזהות של הדור הצעיר במציאות פוליטית וחברתית נתונה. הדיון יעמוד על התפקיד התרבותי-חינוכי שנועד לספרות הילדים והנוער בתהליך התגבשותן של חברות ושל אומות, בהנחלת תפיסות של זהות וערכים ובהתמודדות אידאולוגית ופרגמטית עם מצבים של שינוי ושל משבר.
הקורס יתמקד בטקסטים ספרותיים בשפה העברית (מקור ותרגום), שהוצעו לילדים ולנוער בישראל בשלבים שונים של גיבוש התשתית התרבותית הישראלית והיהודית; זאת, לנוכח מקורותיהם של הטקסטים המתורגמים ותוך השוואה עם שלבי גיבושן של אומות אחרות.
כמו כן יציע הקורס התבוננות בתהליכים הבאים לידי ביטוי בין השאר בספרות ילדים ונוער, בכל הנוגע לשינויים בתפיסות העולם הלאומיות במהלך ההיסטוריה הכללית וזו של עמים מסוימים, כגון התהליכים שהובילו ומובילים מקולקטיביזם לאינדווידואליזם, מסוציאליזם לקפיטליזם וכן הלאה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית.
Course description

The course will deal with cultural and national concepts, ideas and means of dealing with social and political situations, circumstances and changes as expressed in literary texts for children and young adults written in Hebrew (originally and translated).
The discussion will focus on the attempt made by adults to shape the concept of identity of the young generation in the Israeli society in comparison to other societies in various periods, by setting various models in texts written and published by them. An examination of these attempts enables us to reveal what the adults believed was right and essential to offer the young generation as means of dealing with certain national, cultural and social circumstances.
 
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2093-01 מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ונוער
From a National House to a Private House:nationality and Individualism in Child
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר לבנת חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת