חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לרטוריקה
  Interdisciplinary Introduction to Rhetoric  
0662-1450-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400326 גילמןשיעור פרופ פרוגל שי ישראל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הרטוריקה היא אומנות הנאום, ואכן באופן מקורי זוהתה עם הנאומים ואומנותם. אך הוגים שונים לאורך תולדות המחשבה המערבית הציגו השקפות שונות ביחס למהותה, לתכליתה ולתחומי הדיון בהם היא לוקחת חלק.
הקורס מציג, באופן היסטורי ורעיוני, השקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מהעת העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של חיים פרלמן מהמאה העשרים. כמו כן, עוסק בשתי סוגיות הקושרות בין לוגיקה לרטוריקה: "דוגמא נגדית" ו"כשלים רטוריים".

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית
 
Course description
Rhetoric is the art of oration, and indeed was identified originally with the orators and their practice. Yet, during the history of western thought different thinkers have presented different view concerning its essence, its goal and its subjects.
The course presents, historically and philosophically, the central rhetorical views from ancient time to Perelman's "new rhetoric" of the twentieth century. It also deals with two issues between logics and rhetoric: "counter example", "rhetorical fallacies".
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת