חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  צדק חברתי ואי/שוויון בישראל
  Social Justice and Equality in Israel  
0662-1154-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200326 גילמןשיעור גב' בוקסבאום יערה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מחאת קיץ 2011 הפכה את המושגים צדק ושוויון למטבעות לשון שגורות בשיח הציבורי בישראל. אך מהו "צדק"? האם "צדק" משמעו תמיד "שוויון"? ואיך המונחים הללו באים לידי ביטוי במציאות החברתית היומיומית? בקורס זה נסקור תפיסות פילוסופיות וסוציולוגיות, קלאסיות ועכשוויות, העוסקות בצדק חברתי ושוויון. נכיר גישות שונות ביחס לחלוקת והקצאת משאבים צודקת, נדון בדילמות ובמתחים הנובעים מהן, ונבחן אותן לאור קונפליקטים ומאבקים חברתיים שהתרחשו בישראל לאורך השנים, בהקשרים ושדות שונים – כלכלה ותעסוקה, קרקעות ודיור, חינוך ועוד.

אופן סיום הקורס:  90% עבודה מסכמת ו-10% עבור נוכחות והשתתפות

Course description

What is "justice"? Does "justice" always mean "equality"? And how are these terms being manifested in everyday social reality? In this course we will review classical and contemporary philosophical and sociological concepts of social justice and equality. We will examine different perceptions of just distribution and allocation of resources, and examine them in the light of social conflicts and struggles that took place in Israel, in different contexts and fields - economy, employment, land and housing, education and more.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1154-01 צדק חברתי ואי/שוויון בישראל
Social Justice and Equality in Israel
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' בוקסבאום יערה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת