חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
  Introduction to Children's Literature and Child Culture  
0662-1013-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1400-1800307 גילמןשיעור פרופ דר יעל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ספרות הילדים היא כלי ביטוי אמנותי צעיר יחסית: גילה כמאתיים וחמישים שנה בסך הכול. במהלך הקורס נברר מהם התנאים החברתיים והתרבותיים שהובלו להבשלתו של ערוץ ביטוי בין-דורי ייחודי זה, ונבחן את התמורות הפואטיות שחלו בו במהלך שתי המאות, כחלק מהתמורות שחלו בתרבות המערב בכלל ובתרבות הילד בפרט. 

בקורס נתוודע לדיסציפלינות שונות שרואות בספרות הילדים אובייקט מחקר: דיסציפלינת החינוך, המוצאת בספרות הילדים פוטנציאל חינוכי ולימודי והעסוקה במיצוי "מסרים" ו"ערכים" מתוך הטקסטים; הספרות היפה הבוחנת את ספרות הילדים על פי מגוון הזיקות שהיא מקיימת עם הספרות היפה למבוגרים; הפסיכולוגיה, הרואה בה מקור לסיוע בתהליכים נפשיים בקרב הקוראים הצעירים והמבוגרים בבואם לכתוב ולקרוא לילדים; מחקר התרבות והסוציולוגיה הבוחנים את ספרות הילדים כאמצעי ביטוי בין-דורי המשקף והמכונן תופעות מרכזיות בחברה ובתרבות. בקורס נשים דגש מיוחד על ההיבט התרבותי, תוך בחינת מקומה ומעמדה המשתנה של ספרות הילדים בתרבות בכלל ובתרבות הילד בפרט.  במהלך הקורס נקרא מחקרים העוסקים בספרות הילדים ובתרבות הילד מפרספקטיבות מתודיות שונות, ונתוודע אל מגוון גדול של ספרי ילדים מהארץ והעולם.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 

Course description

Children’s literature is a relatively young mode of artistic expression: It is approximately 250 years old. In the course, we will examine the social and cultural conditions that led to the ripening of this unique inter-generational channel of expression. We shall trace the poetic transformations it has undergone in the past two centuries, in the context of changes in Western culture in general and child culture in specific.

The course will review various disciplines that engage with children’s literature: Education, which approaches children’s literature as a pedagogical and academic tool, focusing on the texts’ “messages” and “values”; Literature, which usually examines the relations between “adult” literary texts and those written for children; Psychology, which often examines the mental processes of young and old readers who read and write children’s literature; Cultural Studies and Sociology, that scrutinize children’s books as a reflection of inter-generational relations and an indications of various cultural and social phenomena. The cultural aspects will receive a special emphasis as the changing position of children’s literature in culture, and particularly child culture, will be examined.

 During the course, we will read studies on children’s literature and child culture from various methodic perspectives, and will be introduced to a large variety of children’s books from Israel and around the world.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת