חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מחלוקות: פילוסופיה, תאולוגיה, וזהות
  Controversies: Philsophy, Theology and Identity  
0659-9096-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1000-1400317אגילמןסמינר פרופ שורץ יוסף
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סילבוס: החל משלהי העת העתיקה, ובמידה רבה עד לרגעים אלו ממש, כרוכים השיח הפילוסופי, המדעי והדתי זה בזה באופן שמקשה מאוד על הקורא בן ימינו ולעיתים גם על המחברים בעצמם, להבחין בין המרכיבים השונים. בתוך כך מעשה המסירה של טקסטים ורעיונות מתרכז תמיד להקשרים לשוניים, קהילתיים וגאוגרפיים קונקרטיים ומייצר שורה של זהויות מורכבות, לרוב מסוכסכות, הן כלפי פנים והן ביחס לאחרות. בסמינר נבחן את ההסטוריה המורכבת הזו כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרקטיקה של המחלוקת. נעשה זאת גם בהבט ההיסטורי מול מספר טקסטים נבחרים וגם בהבט ההיסטוריוגרפי והפילוסופי המודרני, תוך בחינה של מספר גישות עקרוניות ומחלוקות חוקרים עכשוויות.

 

 

 

 

קבלת קרדיט:

 

השתתפות פעילה וכתיבת עבודת רפראט/סמינר

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת