חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מהמכני לדיגיטלי : שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיים
  From the Mechanical to the Digital, Technological, Scientific and Social Changes  
0659-8280-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1400209 כיתות דן דודסמינר ד"ר קציר שאול
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר ידון במספר התפתחויות מפתח בהסטוריה של הטכנולוגיה המודרנית מראשיתה של המהפכה התעשיתית ששינתה את אופן וקצב השינוי הטכנולוגי עד לעידן האינטרנט. הקורס יעניק דגש מיוחד על התפתחות רשתות טכנולוגיות (רכבות,דרכים ומכוניות, טלגרפיה, חשמל, רדיו, מחשבים) ועל קשרי הגומלין בין טכנולוגיות שונות ובינן לבין החברה והכלכלה.  נעמוד על האופן בו המדע, טכנולוגיות קשורות, והחברה עיצבו את הטכנולוגיות החשמליות, האלקטרוניות והדיגטליות החדשות ונבחן את הדרכים בהן טכנולוגיות אלו עיצבו את החברה שאמצה אותן, על המבנה החברתי-כלכלי שלה ותפיסות העולם שהתפתחו בה.

 

 

 

 

קבלת קרדיט: השתתפות פעילה וכתיבת עבודה

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת