חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אנרכיזם אפיסטמולוגי: אנטי-תיאוריה במדע ובאתיקה
  Epistemological Anarchism: Anti-Theory in Science and in Ethics  
0659-7879-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1400-1600212 כיתות דן דודסמינר ד"ר ליבוביץ אורי דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הניסיון לאפיין את ה"מתודה המדעית" היה פרויקט מחקר מרכזי בפילוסופיה של המדע לפחות מאז פרנסיס בייקון (1561-1626). בשנות ה- 70 של המאה ה-20 – לאחר המהפכה הקוניאנית והתעצמות הנטורליזם וההיסטוריציזם בפילוסופיה של המדע (ובכלל) – פאול פייראבנד (1924-1994), בסגנונו הפרובוקטיבי והלעומתי, תקף את עצם ההנחה שישנה מתודה כזו. באותה תקופה פייראבנד תאר את עמדתו כ"אנרכיזם אפיסטמולוגי" ויצא כנגד כל ניסיון לבנות תיאוריות של מדע/ידיעה. בקורס זה ננסה להבין מהי אנטי-תיאוריה במדע, האם/כיצד אנטי-תיאוריה שונה מפלורליזם (עמדה נוספת שמיוחסת לפייראבנד), והאם/מדוע גישות אנטי-תיאורטיות עשויות להיות אטרקטיביות. גישתנו לשאלות אלו תהיה השוואתית: במקביל לדיוננו במדע נבחן עבודות בנושאי אנטי-תיאוריה/פלורליזם/פרטיקולריזם באתיקה וננסה לראות אם הדיונים בפילוסופיה של המוסר עשויים לשפוך אור על דיונים בעלי אופי דומה בפילוסופיה של המדע/אפיסטמולוגיה (ולהפך).

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
0659-7879-01 אנרכיזם אפיסטמולוגי: אנטי-תיאוריה במדע ובאתיקה
Epistemological Anarchism: Anti-Theory in Science and in Ethics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר ליבוביץ אורי דוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת