חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית
  Introduction to Social Theories  
0659-5155-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1200279 גילמןשיעור פרופ צוקרמן משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המחשבה החברתית, במובנה כתיאוריה חברתית מוצקה וכדיסציפלינה אקדמית אוטונומית, החלה להתגבש רק במאות האחרונות. ה"סוציולוגיה" היא תוצר מובהק של העידן המודרני, עידן שחולל הפרדה מושגית בין המדינה והחברה. המבוא למחשבה חברתית מודרנית יעסוק בתאורטיקנים הדומיננטיים של התחום במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20: אוגוסט קונט, קרל מרקס, הרברט ספנסר, אמיל דירקהיים, מקס ובר, וילפרדו פארטו.

 

ביבליוגרפיה: רמון ארון, ציוני דרך בהגות הסוציולוגית, כרך א' + ב'  

 

בסיום הקורס תתקיים בחינת בית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת