חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לתיאוריה בקורתית i
  Introduction to Critical Theory I  
0659-3056-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1600-1800456 גילמןשיעור ד"ר יורן אבינעם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יציג פרספקטיבות מרכזיות במסורת המחשבה הביקורתית, בדגש על האופן שבו הן ניגשות לשאלות על ידע ומדע. בעיון בהגותם של מרקס, פוקו, היידגר, ארנדט ואחרים נסקור פרספקטיבות שונות להבנת הקשרים בין ידע לבין מציאות פוליטית וחברתית. כיצד ידע שלוב במציאות פוליטית, וכיצד מציאות פוליטית משוקעת בידע? כיצד ידע ומדע מכוננים יחסי כוח? מהו המבנה המוסדי של ידע? כיצד הידע המדעי קשור בתמונת עולם ומבטא אופן היות בעולם? כיצד ידע מדעי מכונן אובייקטים מדעיים? כיצד ידע מדעי כולל תשובה לשאלה מהו אדם? במקביל נעסוק בשאלה מהו ידע ביקורתי. בעיון בעבודתם של ניטשה, פרויד, בנימין ואחרים נבחן כיצד תיאוריות ביקורתיות מעמידות צורות חדשות של ידע על האדם. נבחן כיצד מושגים כמו גנאולוגיה, סימפטום ופתולוגיה מציעים צורות אלטרנטיביות של הסתכלות על מציאות אנושית.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת