חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה של הביולוגיה: אינדיבידואליות, רדוקציה, מכניזם, ומודלים
  Philosophy of Biology: Individuality, Reduction, Mechanism, Models  
0659-2473-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1200-1600102 כיתות דן דודסמינר ד"ר לם אהוד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יציג את המושגים הבסיסיים בפילוסופיה של הביולוגיה תוך דגש על הדיון הפילוספי באבולוציה, והינו רקע הכרחי למי שמעוניין לפגוש את התחום, ולמי שרוצה לעסוק בו.  

 

 

הסמינר יתמקד בניתוח הפילוסופי של המושגים והרעיונות העומדים בבסיס תיאורית הברירה הטבעית, ובהם: המבנה האבסטרקטי של תהליכי ברירה טבעית / "האלגוריתם הדרוויני" (התנאים של לבונטין, גישת הרפליקטורים,  משוואת פרייס), סחף האבלוציוני, שאלות הרמות של הברירה הטבעית ואבולציה של אלטרואיזם, מושג הכשירות, הפונקציה, אדפטציה ואדפטציוניזם, והסברי אופטימליות, הומולוגיה.

 

 

כלל שיתיר הזמן, נדון גם במושג המין בביולוגיה ועץ החיים, גזע, ובאבולוציה תרבותית. 

 

 

חלקו השני של הסמינר יוקדש לדיון בסוגיות עכשוויות שנמצאות במוקד העבודה של קבוצת הפילוסופיה של הביולוגיה במכון. 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת