חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עולם סגור - יקום אינסופי
  Closed World ? Infinite Universe  
0659-2467-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1600-2000458 גילמןסמינר ד"ר יעבץ עדו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקוסמולוגיה של ימינו, שאלת הסופיות של היקום פתוחה – אין לה מענה חד משמעי.  בעבר שימשו תפיסות מנוגדות על סופיות היקום כמסגרות לתורות קוסמולוגיות מתחרות.  בסמינר יבחנו עמדותיהם המנוגדות של אריסטו ושל יריביו האטומיסטים ביחס לאפשרות שהיקום אינסופי, המעבר מתמונת עולם סגור לתמונת יקום אינסופי בין המאה ה-16 למאה ה-17, והמשך הדיונים אחרי ניוטון בשאלות חדשות שהתעוררו במסגרת הקוסמולוגיה הניוטונית החדשה.

 

 

 

 

קבלת קרדיט:

 

 

 רפראט או עבודה סמינריונית.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת