חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כלכלה כפילוסופיה: מבט היסטורי
  Economics As Philosophy: Historical Outlook  
0659-2464-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1400-1600212 רוזנברגסמינר ד"ר יורן אבינעם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

תולדות המחשבה הכלכלית מגלות תשובות שונות לשאלות היסוד של הכלכלה: מהו רכוש? מהו כסף? מהי סחורה? מהם חליפין? מהי כלכלה? במשך רוב תולדותיה, המחשבה הכלכלית המודרנית הכירה בממד הפילוסופי הכרוך בהכרח בתיאוריה כלכלית. רק בעשורים האחרונים, עם גיבושה של אורתודוקסיה כלכלית, היטשטש ממד זה, בעיקר בשל הדומיננטיות של המחשבה הניאו-קלאסית והעמדה הפילוסופית הגלומה בה. במסגרת האורתודוקסיה, פולמוסים כלכליים מוצגים במונחים טכניים לכאורה, שאינם נוגעים שאלות יסוד. על מנת לפתוח את האופק ללימוד הפילוסופיה של הכלכלה הקורס יציג כמה פרדיגמות מרכזיות בתולדות הכלכלה, לרבות אלה שנדחקו אל מחוץ לכלכלה האורתודוקסית בת זמננו. נציג את הכלכלה הקלאסית, המרקסיסטית, המוסדית, הניאו-קלאסית והקיינסיאנית. נבחן כיצד כל פרדיגמה מגדירה את שדה הכלכלה, אילו שאלות היא מאפשרת לשאול, ואילו שאלות היא מעלימה. נלמד כיצד כל פרדיגמה כרוכה במחשבה על השאלות מהו אדם, מהי חברה, מהי היסטוריה, ומהם היחסים בין הכלכלי לפוליטי. חלקו האחרון של הקורס יעסוק בכלכלה העכשווית, ביחסים בינה לבין המשטר הניאו-ליברלי, ובניסיונות שונים להניח בסיסים חדשים לעמדה ביקורתית כלפי הכלכלה. נציג את הקשר בין המחשבה הכלכלית האורתודוקסית למשטר הניאו-ליברלי, ונסקור ניסיונות שונים לנסח עמדה ביקורתית כלפיו, בתוך ומחוץ למדע הכלכלה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת