חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ביולוגיה וחברה :גזע ,לאום וגזענות במאה העשרים והעשרים ואחת
  Biology and Society: Race Nation & Racism in the 20th & 21st Centuries  
0659-2462-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1600-2000262 גילמןסמינר ד"ר גיסיס סנאית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

”גזע” לאום וגזענות- המאות 20-21

רשימת נושאי הסמינריון:

1.מבוא
סיכום הטיעונים ההסטוריים-מושגיים העיקריים שישמו כרקע להמשך הדיונים: 
-קלסיפיקציה, ”גזע” לאום וגזענות משלהי המאה ה18 עד שלהי המאה ה-19

2.אוגניקה, אבולוציה , תורשה--מעמד, לאום ”גזע”:
א. אירופה והקולוניות שלה, אמריקה הצפונית, אמריקה הלטינית
ב. הציונות והישוב בפלשתינה- א”י.

3. ”גזע” והמדעים הביולוגיים בין שתי מלחמות העולם

4. דיון מושגי והיסטוריוגרפי:
א. השמדת עם, טיהור אתני, כינון לאומי;  
ב.פליטוּת, חילופי אוכלוסין ותנועות הגירה המונית במערב בין שנות העשרים לראשית שנות החמשים של המאה ה-20

5. המאמצים לסילוק ה”גזע” אחרי מלחמת העולם השנייה
 ”משפחת האדם”?   הצהרות אונסק”ו, חקיקה מדינתית ופרקטיקות השוויה.

6. תהליכי דה-קולוניזציה
תהליכי דה-קולוניזציה ותוצאותיהם המתאחרות:
א. ”גזע”, לאום וגזענות בקולוניות לשעבר, 
ב. הגירה ופליטוּת משלהי מלחמת העולם השנייה עד כה.

7. שזירה ו-או קו-פרודוקציה: ביולוגיה וחברה
א. מחצית שנייה של המאה העשרים- גנטיקה של אוכלוסיות וטכנולוגיות גנטיות מתחדשות; פולמוס מדידת האינטליגנציה(IQ); פולמוס nature/nurture;  גנטיקה, רפואה, רבייה; המחלוקת- האם פרקטיקות אוגניות?
ב. ”גזע” בעידן הפוסט-גנומי

8.מדינת ישראל עד כה
”גזע”,לאום, אתניות, גזענות --  סיפר, פרקטיקות וחקיקה מדינתיים, רפואיים, גנטיים בהשתנותם. 

9. דיונים עכשווים על ”גזע”.
דיונים מושגיים, פילוסופיה של ”גזע”, מנגנוני הגזעה, גזענות בלי ”גזע”?, דרכי התנגדות לגזענות.

 

          

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת