חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מודלים וסימולציות בפילוסופיה
  Models and Simulations in Philosophy  
0659-2204-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1200-1600262 גילמןסמינר ד"ר לם אהוד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר הוא סמינר מעשי ואינטנסיבי המיועד לתלמידים המועניינים להשתמש במודלים מתמטיים ובעיקר בסימולציות מבוססות סוכנים (models agent based), במסגרת מחקר פילוסופי. כמו כן נקדיש זמן מה לשימוש בכלים חישוביים בהקשרים אחרים של מדעי הרוח, בפרט שימוש בכלים של data science למחקר הסטורי.

 

 

בתחילת הסמסטר נדון במשבר הנוכחי בפילוספיה, ובמתודולוגיות במחקר פילוסופי. לאחר מכן נעבור לדיון במודלים וסימולציות במחקר עכשווי בפילוסופיה, בפרט בפילוספיה של המדע, אפיסטמולוגיה ומוסר.  התלמידים ילמדו לאיזה שאלות מתאימים הכלים הללו, במה הם שונים מגישות אחרות כגון המודלים הקלאסיים בכלכלה ובביולוגיה, ומה הקשיים בפרשנותם ואישושם. התלמידים ילמדו לזהות שאלות חדשות המתאימות למחקר כזה, וילמדו לבנות ולחקור מודלים מבוססי סוכנים בסביבת התכנות NetLogo.

 

 

בין המודלים שנדבר עליהם: אבולוציה של התנהגות חברתית ומוסר, המבנה החברתי וחלוקת העבודה במדע (מתי צריך לשנות עמדות, היכון וכמה לפרסם, חלוקת קרדיט על תגליות), האם יש תועלת לdiversity  מתודולוגי במדע, תקשורת ואבולוציה של תקשורת (היווצרות של אוצר מילים משותף לכמה סוכנים, היווצרות קטגוריות, והמצאה של סימנים חדשים), מקורן של נורמות ומוסדות חברתיים.

 

 

התחומים בהם נתמקד במיוחד תלויים בתחומי העניין של התלמידים.

 

 

רק בסיסי בתכנות מומלץ מאוד.

 

רוב התכנות יהיה ב Python בסביבת התכנות Jupyter Notebook, וב- NETLOGO.

 

 

קבלת קרדיט:

 

דרישות לקבלת נקודות זכות: לקבלת קרדיט של רפרט התלמידים יעבדו בזוגות, ויממשו (תכנותית) את אחד המודלים שנדון בהם ו/או יציגו שינויים או שיפורים בו. סטודנטים הסבורים שיתקשו לעמוד במטלה זו מוזמנים לשוחח עם המרצה לפני הסמסטר על מנת למצוא לכך פתרון.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת