חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אור וראיה באמנות ובמדע: לחשוב מחוץ לקופסא
  Thinking outside the box: light and vision in art and science  
0659-2127-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1600-2000107 רוזנברגסמינר ד"ר דעואל לוסקי חיים
ד"ר יעבץ עדו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

מטרת הסמינר לבחון את ההיבטים השונים ביחס שבין תפיסות ידע ומציאות במדע ובאמנות כאשר הדגש הוא על פרקטיקות של יצירת ידע ובחינת ידע בשני התחומים. נבחן את היחסים ביניהם תוך לימוד השוואתי של תפיסות אור וראיה מאפלטון עד קפלר, במחקר המדעי ובאמנות שהתנהלו במקביל. נושאים מרכזיים יהיו יצירת דמות דרך נקב לפי תפיסתו של קפלר מול גילויים באמנות הרנסאנס, ותפיסות של אור, דימוי, וראיה במדע ובמהפיכת הצילום של המאה ה19.  חלק מהקורס יוקדש גם לעבודה מעשית לבחינת היבטים שונים שהדיון מעלה באמצעות אפקטים שניתן לייצר בעזרת מצלמות נקב, שהתלמידים בעצמם יבנו, יפעילו, ויבחנו במהלך הסמינר.  ברפראט או בעבודה סמינריונית שיוגשו לצורך קבלת קרדיט, ניתן גם לשלב תוצרי צילום שנעשו במסגרת הסמינר.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת