חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מושגים מדעיים ומושגים אחרים
  Scientific and Other Concepts  
0659-2126-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1400-1600103 רוזנברגשיעור ד"ר חלוזין לינור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים כדי להתמודד עם הפרובלמות הפילוסופיות המרכזיות שמעלים מושגים מדעיים, ולהכיר להם את עמודי התווך של הספרות על מושגים, היסטוריה של המושגים ותיאוריה של מושגים מדעיים. במהלך הקורס נדון בכמה מן השאלות המרכזיות הנוגעות למושגים מדעיים ולמושגים אחרים:

 

 

·         מהו מושג מדעי ובמה הוא נבדל ממושגים אחרים (מושגים פוליטיים למשל, או מושגים אחרים בשפה המדוברת)?

 

·         מה יכול ללמד אותנו חקר המושגים בקוגניציה על מושגים מדעיים?

 

·         מה מאפיין את הסמיוטיקה של המושג המדעי, והאם מושג מילולי שקול למושג מתמטי או ויזואלי?

 

·         כיצד יש לחשוב על היחס בין הנתונים האמפיריים והמושג המדעי?

 

·         מהם היחסים בין מושגים מדעיים לבין תיאוריות מדעיות?

 

·         כיצד נולדים מושגים מדעיים וכיצד הם נעלמים? מה ניתן ללמוד על מושגים מן התיאוריות של השינוי המדעי?

 

·         איזה מושג של "מושג מדעי" מציעים המחקרים על נדידת ידע?

 

 

קבלת קרדיט:

 

ההצלחה בקורס מותנית בנוכחות פעילה בשיעורים (10%), בביצוע מטלות הקריאה (20%) ובהצלחה במבחן הבית (70%). מומלץ לסטודנטים להכין רפרטים קצרים בעקבות מטלות הקריאה (20% מתוך הציון, על חשבון חלקו היחסי של מבחן הבית).

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת