חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ארכיון ועדות בעידן העכשווי? שאלות על התיעוד
  Archive and Testimony in the Current Age: Inquiry On Documentation  
0659-2123-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1800-2000 סמינר ד"ר גינזבורג רותי
סמ'  ב'1800-2000261 גילמןסמינר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס:

 

ארכיון ועדות בעידן העכשווי – שאלות על תיעוד

 

הסמינר מועבר על ידי הצלם מיקי קרצמן ורותי גינזבורג.

 

עם התפתחות הטכנולוגיה והשפעתה על אופני התיעוד וההפצה, השתנו באופן רדיקלי מושגים כמו ארכיון, עדות ומסמך. לאורך הסמסטר נעסוק בפרויקטים של יוצרים ואקטיביסטיים הפועלים בשדה זה של המדיה. דרך התבוננות ודיון בפרויקטים נבחן את התפיסה המחודשת של המושגים הללו ונדון בהיבטים החברתיים-פוליטיים בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות. נשאל מה הקשרים הנוצרים בין פרט, פרטי, קהל, ציבור ופומביות. נחשוב יחד על היחסים במדיה החדשה בין אובייקט לתעודה, בין דאטה למטה-דאטה, בין סטאטוס, מיקום ומקום, ובין סינגולאריות לרשת.

 

ההיכרות עם הפרויקטים השונים תלווה בקריאה בטקסטים תיאורטיים המהווים מסד לחשיבה מחדש על העולם הדוקומנטרי. בנוסף, לאורך הסמינר יוזמנו אורחים שיציגו פרויקטים בעלי עניין דומה.

 

בסמינר הסטודנטים יוזמנו להציג ברפרטים פרויקטים שלהם שיעסקו בעדות, ארכיון ותיעוד. לחלופין הם יוכלו לכתוב סמינר העוסק בסוגיות תיאורטיות שיעלו בדיונים במפגשים השונים.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת