חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים - ב
  Milestones and Central Ideas in the Development of the Physical Sciences - b  
0659-2119-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  ב'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר קציר שאול
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בהבנת התפתחות רעיונות ופרקטיקות מדעיות, ויציג מספר מושגים  מדעיים בסיסיים. במרכז חלק ב׳ של הקורס עומדת הפיסיקה של המאות ה-18 וה-19.  ייסקרו המהלך של ניוטון מחוקי התנועה של קפלר לחוק הגרביטציה האוניברסלית, הניסוחים החלופיים של המכניקה הקלאסית ממקורם של לגרנז' והמילטון, ההתגבשות של התורות החשמליות והמגנטיות הראשונות; מקסוול והדינמיקה של השדה האלקטרומגנטי; המעבר לניתוח הסטטיסטי של תוצאות ניסוי ותצפית; והתגבשות עקרונות תרמודינמיקה. בסוף הקורס נציג בקצרה את מקורות המהפכה בפיסיקה עם החלפת הפרדיגמה ה״קלאסית״ בפיסיקה היחסותית ובפיסיקת הקוונטים. בין השאר יבחן הקורס את הקשרים המשתנים בין ניסוי לתאוריה, ובין הפיסיקה לטכנולוגיה, לפילוסופיה ולדסיציפלינות מדעיות אחרות.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת