חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים א'
  Milestones and Central Ideas in the Development of the Physical Sciences I  
0659-2118-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1200-1400279 גילמןשיעור ד"ר יעבץ עדו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן סוגיות מרכזיות בהבנת התפתחות רעיונות ופרקטיקות מדעיות, ויציג מספר מושגים מדעיים בסיסיים . חלק א׳ של הקורס יסקור את תולדות התגבשותן והשפעתן של תפיסות מרכזיות במדעים המדוייקים:  החידוש היווני הקדום בהנחה שתופעות הטבע נובעות מחוקים קבועים, והתובנה שגרמי השמים הם גופים חמריים שתנועתם מצייתת לכללים מתמטיים, ושהחומר הארצי מציית אף הוא לחוקים מתמטיים, אבל שונים מאלה ששולטים בתחום השמימי; פיתוחים שונים של רעיונות אלה בימי הביניים, במיוחד בארצות האיסלאם;  המעבר משילובי התנועה המעגליים שהדריכו את התיאוריה האסטרונומית עד וכולל קופרניקוס לחוקי התנועה הפלנטאריים של יוהאנס קפלר,  והתרומה של פילוסופי הטבע של המאה ה-17 לרעיון שחוקות שמים וארץ זהות, ושונות הן מהחוקים הארציים והן מהחוקים השמימיים ששלטו בכיפה בהשראת התפיסות היווניות.
 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת