חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לאומיות ודת במזה"ת
  Nationalism & Religion in the Middle East  
0654-4115-01
מדעי הרוח | היסטוריה של המזה"ת ואפריקה
סמ'  א'1600-1800455 גילמןסמינר פרופ ליטבק מאיר
סמ'  א'1800-2000455 גילמןסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס ינתח את יחסי הגומלין בין לאומיות ודת במזה"ת המודרני (מאות 19 ו-20). הקורס יסקר את הגישות השונות לחקר הלאומיות ותרומתן להבנת תופעת הלאומיות באזור, וכן גישות תיאורטיות שונות הנוגעות ליחסי הלאומיות והדת כשתי תופעות היסטוריות, ובמיוחד בקשר שבין לאומיות לדת האסלאם במזה"ת. כמו כן יעסוק הקורס בשורה של מקרי בוחן היסטוריים, כגון מקומה של הדת בצמיחת הלאומיות הערבית, המעבר מלאומיות חילונית טריטוריאלית ללאומיות ערבית עם מרכיב אסלאמי מרכזי במצרים, המתח בין נאמנויות עדתיות-דתיות לבין המאבק לגיבוש לאומיות אחידה בעיראק, המתח בין זהות פרסית קדם אסלאמית לזהות לאומית שיעית באיראן, יחסי עדה-לאומיות בלבנון והשילוב בין לאומיות לדת בתורתה של חמאס.
Course description
The course will analyze the interaction between nationalism and religion the modern Middle East (19th and 20th Centuries). It will review various theoretical approaches to nationalism and the ways they can help us study nationalism in the region as well as theoretical approaches analyzing the relations between religion and nationalism as

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת