חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר פכ"מ
  PPEL Seminar  
0651-3001-01
מדעי הרוח
סמ'  א' סמינר ד"ר שרון אסף
סמ'  ב' סמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המטלה המסכמת של לימודי פכ”מ היא כתיבת סמינר מחקר אישי. סמינר פכ”מ הוא

הזדמנות ייחודית לתלמידי פכ”מ לכתוב עבודה מחקרית על נושא בו יש להם עניין

מיוחד. טווח הנושאים רחב במיוחד, כולל כל נושא שנכנס תחת ההגדרה הרחבה של

פכ”מ, מהמטפיזיקה של הזמן ועד הפרטת הרכבת או שיטת האלקטורים האמריקאית.

השלב הראשון הוא בחירת נושא ואיתור מרצה שיוכל להנחות את כתיבת העבודה

ולהעניק לה ציון בסוף השנה. בשלב השני יש לגבש רשימת קריאה ולנסח ראשי פרקים

(טנטטיביים). בסוף השנה נקיים שני ימי סדנא מרוכזים בהם יוצגו העבודות בפני

הקבוצה כולה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת