חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית - פכ"מ
  Introduction to Political Philosophy  
0651-1019-02
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800104 רוזנברגתרגיל מר גולדשטיין אורי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות, המושגים והתיאוריות המרכזיות בפילוסופיה הפוליטית המערבית.
דרישות קדם: אין
דרישות הקורס: נוכחות ומבחן מסכם
מטלות: מבחן
מרכיבי ציון: 100% מבחן מסכם

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת