חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  החלטה ורציונליות
  Decisions and Rationality  
0651-1011-02
מדעי הרוח
סמ'  ב' תרגיל
סמ'  ב'1600-1800317 גילמןתרגיל מר פרנקו-קורמוש שאול
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בתאוריות הנוגעות לקבלת החלטות של פרטים בסיטואציות שונות. חלקו העיקרי של הקורס יעסוק בתורת המשחקים ויבחן קבלת החלטות באינטראקציות הכוללות מספר מקבלי החלטות (שחקנים). הוא יתחיל בדיון אודות קבלת החלטות תחת תורת תוחלת התועלת ויחקור את האפיון האקסיומטי של העדפות הניתנות לייצוג על ידי מודל זה ובנוסף ידון בהרחבה של המודל להסתברויות סובייקטיביות. נציין ביקורות אודות מודלים אלו ונתבונן במודלים אלטרנטיביים. נלמד משחקים מצורה אסטרטגית (נורמלית) בהם שחקנים פועלים באופן סימולטאני כמו דילמת האסיר ומשחקים מצורה רחבה בהם שחקנים פועלים אחד אחרי השני, כמו במשחקים חוזרים סופיים ומשחקי מיקוח סופיים. בנוסף, נתייחס לגרסאות האינסופיות של משחקים אלו. נלמד מושגי פתרון למשחקים כגון מחיקה חוזרת של אסטרטגיות נשלטות חלש וחזק, שיווי-משקל נאש ושיווי-משקל תת-משחקי משוכלל; נעסוק גם בנושאים כמו משא ומתן מחודש. נציג יישומים קלאסיים של משחקים בספרות: תחרות כמויות ומחירים של קורנו וברטרנד, משחקי מיקום של הוטלינד ודאוונס, משחקי הצבעה ועוד. נלמד משחקים עם אינפורמציה לא מלאה, מושג שיווי-משקל נאש במשחקים אלה (נקרא לרוב שיווי-משקל נאש-בייסיאני) ויישומים כמו מכרזים, תקשורת, הצבעות ומוניטין.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת