חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  החלטה ורציונליות
  Decisions and Rationality  
0651-1011-01
מדעי הרוח
סמ'  ב' שיעור פרופ דקל עדי
סמ'  ב'1400-1700209 כיתות דן דודשיעור
סמ'  ב'1600-1900307 גילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בתאוריות הנוגעות לקבלת החלטות של פרטים בסיטואציות שונות. חלקו העיקרי של הקורס יעסוק בתורת המשחקים ויבחן קבלת החלטות באינטראקציות הכוללות מספר מקבלי החלטות (שחקנים). הוא יתחיל בדיון אודות קבלת החלטות תחת תורת תוחלת התועלת ויחקור את האפיון האקסיומטי של העדפות הניתנות לייצוג על ידי מודל זה ובנוסף ידון בהרחבה של המודל להסתברויות סובייקטיביות. נציין ביקורות אודות מודלים אלו ונתבונן במודלים אלטרנטיביים. נלמד משחקים מצורה אסטרטגית (נורמלית) בהם שחקנים פועלים באופן סימולטאני כמו דילמת האסיר ומשחקים מצורה רחבה בהם שחקנים פועלים אחד אחרי השני, כמו במשחקים חוזרים סופיים ומשחקי מיקוח סופיים. בנוסף, נתייחס לגרסאות האינסופיות של משחקים אלו. נלמד מושגי פתרון למשחקים כגון מחיקה חוזרת של אסטרטגיות נשלטות חלש וחזק, שיווי-משקל נאש ושיווי-משקל תת-משחקי משוכלל; נעסוק גם בנושאים כמו משא ומתן מחודש. נציג יישומים קלאסיים של משחקים בספרות: תחרות כמויות ומחירים של קורנו וברטרנד, משחקי מיקום של הוטלינד ודאוונס, משחקי הצבעה ועוד. נלמד משחקים עם אינפורמציה לא מלאה, מושג שיווי-משקל נאש במשחקים אלה (נקרא לרוב שיווי-משקל נאש-בייסיאני) ויישומים כמו מכרזים, תקשורת, הצבעות ומוניטין.

Course description

Meeting times: The course will meet as follows: One week of 6 hours of class alternating with one week of two hours practice with the teaching assistant.

 

Material: The course will cover single-person decision-making and multi-person interactive decision-making, i.e., game theory. In single-person decision making it will cover thoroughly the basic model of expected utility including the study of risk attitudes and the axiomatic characterization of the EU model, and it will also discuss the basic model of subjective expected utility. It will discuss criticisms of these models based on experimental evidence, and present some of the alternative models. In doing so we will touch upon what is often called behavioral economics. In the game-theory segment of the course we will explore strategic-form (simultaneous move) games and extensive-from (dynamic) games (including finitely repeated games and finite-horizon models of bargaining, and - time permitting - infinitely repeated games, infinite models of bargaining, and wars of attrition) and solution concepts used to solve and study such games (iterated (strong and weak) dominance, Nash equilibrium, subgame perfect equilibrium. We will study the theory and basic applications such as the Cournot and Bertrand models of pricing, Hotelling/Downs location games, strategic voting games, and more. Time permitting we will also study games with incomplete information and perfect Bayesian equilibrium, and auctions.

 

There will be some assigned readings from books and research papers, but the main source of material will be the class; participation in the class is absolutely necessary.

 

Grading: The course will be graded based on a final exam. There will be weekly problem sets; submitting 80% is required in order to take the exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת