חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה
  Economics Justice and Politics  
0651-1010-01
מדעי הרוח
סמ'  ב' שיעור פרופ מרגלית יותם
סמ'  ב'1400-1600362 גילמןשיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

זהו קורס אינטגרטיבי המיועד לתלמידי פכ"מ שנה ב'. השאלה המנחה לאורך הסמסטר היא: ממה נובעות המחלוקות הפוליטיות לגבי המדיניות הכלכלית-חברתית הרצויה? האם אלו נובעות מהשקפות עולם מנוגדות, אינטרסים שונים, אי הסכמה לגבי עובדות היסוד הרלוונטיות, או אולי מחלוקת לגבי האפקטיביות של צעדי מדיניות מסוימים?  קורס זה יבחן את ההיבטים התאורטיים והאמפיריים של סלעי מחלוקת מרכזיים בנושאים הנוגעים לצדק חלוקתי, אי שוויון, מדיניות תעסוקה ורווחה. מעבר לבחינת שאלות אידאולוגיות ועובדתיות, הקורס יעזור לסטודנטים לפתח שיטות לניתוח ביקורתי של מחלוקות פוליטיות עכשוויות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת