חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חוק סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט
  Authority and Interpretation: Introduction to the Philosophy of Law  
0651-1008-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600326 גילמןשיעור פרופ בנבג'י יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בחלקו הראשון הקורס יבחן מהו חוק: מה הופך נורמה - כלל התנהגות מקובל בחברה - לכלל בעל תוקף משפטי. האם, ובאיזו מידה, מנבא הכלל המשפטי את ההתנהגות של הגופים שאוכפים את החוק ושמכריעים מחלוקות משפטיות. האם, ובאיזו מידה, נורמות מוסריות מעורבות בפרשנות הולמת של החוק. האם יש תשובה משפטית אחת למחלוקות משפטיות, או שמא מערך הכללים המשפטיים מתאפיין באי-היקבעות (indeterminacy) כרונית. החלק השני של הקורס יעסוק במבחר קטן של שאלות יסוד בפילוסופיה של המשפט: על ההבדל צדק מתקן לצדק חלוקתי, ההבחנה בין מעשה למחדל, וההבחנה בין כוונה לצפיות, בדין הפלילי, והבסיס המוסרי לסייגים באחריות פלילית.

מרכיבי הציון בקורס:

  1. בחינה מסכמת (100%) – הבחינה תיערך ללא ספרים.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת