חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטטיסטיקה לפכ"מ
  Statistics for PPEL  
0651-1005-01
מדעי הרוח
סמ'  ב' שיעור ות
סמ'  ב'1400-1700205 כיתות דן דודשיעור ות ד"ר פרל ניר
סמ'  ב'0800-1000307 גילמןשיעור ות
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר

דרישות קדם – קורס הכנה במתמטיקה.

חובות התלמידים: בכל שבוע יינתן תרגיל בית. על התלמיד להגיש לפחות 80% מהתרגילים.

חובת נוכחות: אין.

הקורס עוסק במושגי יסוד בהסתברות ובהסקה סטטיסטית. יילמדו הנושאים הבאים:

הסתברות:

מרחב מדגם, מאורעות; אקסיומטיקה של ההסתברות; קומבינטוריקה; הסתברות מותנית, נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייז, אי תלות; משתנה מקרי בדיד (פונקציית התפלגות, תוחלת, שונות), כולל התפלגויות מיוחדות;  משתנה מקרי דו-מימדי בדיד; משתנה מקרי רציף (פונקציית צפיפות, פונקציית התפלגות מצטברת), כולל התפלגויות מיוחדות (אחיד, מעריכי, נורמלי). משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי לבינום.

הסקה סטטיסטית:

מבוא להסקה סטטיסטית (אוכלוסייה, מדגם מקרי); אמידה נקודתית, אומד נראות מקסימלית; רווח סמך לתוחלת, פרופורציה, הפרש תוחלות; בדיקת השערות – מושגי יסוד, הלמה של ניימן ופירסון. בדיקת השערות על תוחלת, פרופורציה, הפרש תוחלות, שוויון  שונויות; טעויות ועוצמה; מתאם ורגרסיה.

Course description

Probability and statistics as models for the description of random phenomena. Basic concepts in probability: Sample space, events, probability function, combinatorial analysis, conditional probability, total probabilities formulae, Bayes theorem, and independence. Random variables: Discrete random variable and probability function, continuous random variable and density function, cumulative distribution function, expectation and variance. Two-dimensional random variables. Central limit theorem, normal approximation to binomial.  Statistical inference: Sampling. Estimation, maximum likelihood estimation. Confidence intervals for the mean, proportion, and mead difference. Tests of hypothesis, Neyman–Pearson lemma, errors in inference and power. Correlation and regression

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת