חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פילוסופיה של מדעי החברה
  Philosophy of Social Science  
0651-1003-01
מדעי הרוח
סמ'  ב' שיעור
סמ'  ב'1600-1800307 גילמןשיעור ד"ר ארבל אילנה
סמ'  ב'1200-1400449 גילמןשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

הפילוסופיה של מדעי החברה בוחנת את המיתודולוגיות, אופני ההסבר והיסודות המושגיים והנורמטיבים של מדעי החברה. מטרת הקורס היא לספק מבוא לסוגיות היסוד של התחום ולהעניק כלים להבנה וניתוח של סוגיות אלה. קורס יעסוק, בין היתר בשאלת מושג ההסבר והסיבתיות במדעי החברה, במושג הרציונליות, במטפיזיקה של

 

ישים חברתיים ובתיאוריות ביקורתיות ביחס למדעי החברה והנחות היסוד שלהם.

 

מרצה: ד”ר אילנה ארבל מטלות: עבודת סיכום הרכב הציון: 100% עבודת סיכום

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת