חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יאנוש קורצ'אק: קריאה רב תחומית
  Janusz Korczak- A Multidisciplinary Reading  
0641-5005-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200207 רוזנברגשיעור ד"ר לבנת אביב
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 שמו של יאנוש קורצ'אק (שם העט של הנריק גולדשמיט) רופא, סופר ומחנך יהודי-פולני נחרט בזיכרון היהודי בעיקר סביב דבקותו בילדים של בית היתומים שניהל עת שולח עמם למחנה המוות טרבלינקה. אלו היו רגעים אחרונים בחיי המחנך היהודי שהקדיש את כל חייו לילדים- בספרים שכתב, בעיתון הילדים שערך, בבתי היתומים שהקים ובספרים ובחיבורים הרבים שהקדיש לעולם הילד ולמחשבה החינוכית פדגוגית שקידם לאורך השנים. הוא זכה להערכה רבה בפולין וברחבי העולם וספריו תורגמו לשפות רבות.
במהלך הקורס נקרא מספריו ומחיבוריו, תוך ניסיון למקמם בתולדות המחשבה הכללית מחד, ומאידך במהלך ההיסטורי היהודי במזרח-אירופה.
לצד הבחינה הפיידוצנטרית, הסוציאלית והדמוקרטית נבקש גם לקרוא את ההקשרים היהודיים שמתכתבים ומשתקפים במושגים הללו. נבקש לעקוב אחר רעיונות מקראיים, פילוסופיות חינוך מאוחרות יותר נוסח המהר"ל, בובר, גורדון ועד לוינאס תוך ניסיון למקמו בשרשרת ההגות היהודית בתחום החינוך.
הדיון ינוע בדיסציפלינות שונות, מפסיכולוגיה של הילד ופילוסופיה של החינוך כפי שאלו משתקפים מהכתבים הפדגוגיים ומן העשייה החינוכית החלוצית של קורצ'אק. בתחומי הספרות יידונו סיפורים כ"קאיטוש המכשף", "המלך מתיא הראשון", "כאשר אשוב ואהיה קטן", מחזה אוונגרדי שכתב תוך חשיפת קשריו עם האוונגרד הפולני וכן פרויקט העיתונאות לילדים שקורצ'אק היה ממיסדיו. כמו כן ישולבו סרטים עלילתיים ודוקומנטריים על מפעלותיו של קורצ'אק ועל השפעתו על חיי התרבות של הילד בין שתי מלחמות העולם.
Course description
Janusz Korczak- A Multidisciplinary Reading

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת