חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות
  Cultural tensions in Israeli literature and art  
0641-5003-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200207 רוזנברגשיעור ות מר אלבו אשר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סילבוס מקוצר: מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות

 

התרבות העברית מראשית יצירתה עמדה בסימן מתחים עזים בעולם שעובר שינויים ומשברים. הסופרים העבריים הגיבו למתחים פנימיים וחיצוניים אלו, כגון המתח בין מסורתיות למודרניות, מתח בין דת להשכלה, בין חילוניות לרליגיוזיות ועוד. הנושאים, מקומות ההתרחשות, הדמויות והמגזרים המיוצגים השתנו, כמובן, לאורך השנים אבל נראה שהספרות העברית נוהגת למקד זרקור אל לב הבעיות של העם היהודי. שאלת העומק שתבחן היא באיזו מידה מתמקדת הספרות והתרבות העברית במוקדי המתח של העם היהודי, ואילו מוקדי מתח משתקפים ביצירות? שאלת משנה שתתלווה לדיונים היא מהי מידת הרלוונטיות של היצירות המרכזיות מהתרבות העברית לחיינו כיום? בקורס נבחן את השתקפותם של מוקדי מתח אלה דרך קריאה בטקסטים ספרותיים מרכזיים. הקורס ישלב מבט היסטורי עם מבט השוואתי לבחינת תחנות בהתפתחותה של הספרות והתרבות העברית משלבי גיבושה אצל סופרי ההשכלה כגון מנדלי מוכר ספרים לעומת שלום עליכם, דרך יוצרים בראשית הציונות כגון ביאליק, עגנון, דבורה בארון וברנר, יצירת התרבות הקיבוצית וסופרי ומשוררי "דור בארץ" כמו ס. יזהר, משה שמיר וחיים גורי לעומת עמיחי ולעומת יוצרי "דור המדינה" כמו נתן זך ואהרון אפלפלד. כמו כן נבחן מתחים של זהות מזרחית לעומת כלל ישראלית המשתקפים ביצירותיהם של ארז ביטון, סמי ברדוגו, תהילה חכימי, עדי קיסר ואחרים.

מטלת סיום- עבודה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת