חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לוקליזציה
  Localization  
0633-3040-01
מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
סמ'  ב'1800-2000458 גילמןשיעור גב' נוי ליאת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס לוקליזציה נסביר מהי לוקליזציה, באלו תחומים עושים לוקליזציה, באלו סוגי תוכן מטפלים ומהם מאפייני התוכן הדיגיטלי. בנוסף נציג את הגורמים השונים הפועלים בתחום. חלק מהקורס יוקדש לנושא של התאמה תרבותית של אתרי אינטרנט תוך התייחסות למרכיבים טקסטואליים ואחרים. כמו כן נדבר על אתגרים מיוחדים בשפות הנכתבות מימין לשמאל. הקורס יכלול גם הכרה של כלי תרגום מסוגים שונים ושימוש מעשי באחד מכלי התרגום הנפוצים (MemoQ), ונושאים כמו טרמינולוגיה, בקרת איכות וקצת על ניהול פרויקט לוקליזציה.

 

Course description:
We live in an era in which the use of computers and mobile devices, mobile apps, and websites keeps growing fast, with different types of digital content. The users nowadays mostly expect the digital content to be available in their own language and adapted to their culture. That's where localization comes in. But localization is more than just translating text, and it has its own challenges.
In the localization course, we are going to discuss some of those challenges. This course focuses on some specific concepts and technologies involved in localization. The students will become familiar with the most common practices of localization and 
will learn to work with common software applications, like MemoQ, and other tools for the translator and localizer. 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
0633-3040-01 לוקליזציה
Localization
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | גב' נוי ליאת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת