חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנה לעריכת תרגום
  Editing Translation  
0633-3035-01
מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
סמ'  ב'1200-1400211 רוזנברגסדנה ד"ר ברוך נחמה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

סדנה בעריכת תרגום

 

 

ד"ר נחמה ברוך

 

 

בסדנה נערוך טקסטים מתורגמים מאנגלית לעברית. עריכת התרגום מתמודדת עם קשיים המתעוררים במעבר מן הלשון האנגלית ללשון העברית משום שנדרשת הקפדה מרבית על נאמנות למקור מחד גיסא ועל נאמנות לעברית מאידך גיסא.

 

לימוד מלאכת עריכת התרגום ייעשה באמצעות עריכת טקסטים. הנושאים שיילמדו: הלשון הנורמטיבית בתרגום לעומת המקור, חלופות עבריות לסלנג או ללשון בלתי תקנית, סדר המילים במשפט, מושגים תלויי-תרבות, התאמת משלבים, הנהרות, הערות שוליים, לשון המספר לעומת לשון הדמויות.

 

נערוך טקסטים מספרי עיון, מספרי פרוזה, מן העיתונים ועוד.

 

 

 

Workshop in Editing Translated Texts (English-Hebrew)

 

 

Dr. Nehama Baroukh

 

 

The course deals with translated texts from English to Hebrew.

 

Editing translated text solves the linguistic difficulties arisen in the transition from English to Hebrew, considering the qualities of the original text on the one hand and the nature of the Hebrew on the other hand.

 

The issues that will be discussed: norms, syntax (words order), slang, culture depending terms, registers adjustment.

 

The students will edit fiction prose, nonfiction texts, newspaper essays etc.   

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת