חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרקי יסוד בלשון העברית ב'
  Fundamentals of Language Ii  
0633-3027-01
מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
סמ'  ב'1000-1200107 רוזנברגשיעור ד"ר עמבר אורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
ראה הסילבוס לקורס "פרקי יסוד בלשון העברית א'"

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת