חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פרקי יסוד בלשון העברית א'
  Fundamentals of Language  
0633-3025-01
מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
סמ'  א'1000-1200105 רוזנברגשיעור ד"ר עמבר אורה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס בא להקנות ידע בסיסי בלשון העברית לתחומיה.
מהי לשון, תחומי הדעת השונים של הלשון, משפחות לשון, קווים מאפיינים של משפחת הלשונות השמיות, וריאציות של לשון: דיאלקטים לסוגיהם, משלבים לסוגיהם, דיגלוסיה.
רבדיה של הלשון העברית, לשון תקנית, לשון כתובה ולשון דבורה, לשון פורמלית ולשון בלתי פורמלית, קבילות לשונית ותקינות לשונית. מושגי יסוד מתחום הפונולוגיה ומתחום המורפולוגיה, תהליכים ותופעות החלים בלשון, דרכים להרחבת אוצר המילים: דרכי תצורה פנים לשוניות ושאילות מן הלועזית, דרכים ליצירת שורשים חדשים.  הכתיב החסר והכתיב המלא (חסר הניקוד). פרקי יסוד בתורת המשמעות: גישות שונות להבנת המושג משמעות, סוגי משמעות, רכיבי משמעות סמנטיים, סמנטיקה לקסיקלית דיאכרונית וסינכרונית: מעתקים סמנטיים ותוצאותיהם, שאילת משמעות, יחסים בין משמעים, צירופים כבולים לסוגיהם, הומונימיה פוליסמיה ורב משמעות הקשרית: מילונית ותחבירית. השפעתם של גורמים פרגמטיים על התקשורת הלשונית. ענייני תחביר בהקשרים טקסטואליים שונים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת