חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  משפה לשפה : פרגמטיקה בתרגום
  Linguistics and Translation                                                                          
0633-3011-01
מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
סמ'  ב'1600-1800361אגילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גולדפיין בן חמו טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה  מבקש להציג את תרומתה של הבלשנות המודרנית לחקר התרגום. נעסוק בכמה עקרונות, מונחים והבחנות אשר הוצעו על ידי הבלשנות המודרנית, בעיקר בתחום הפרגמטיקה ותורת השיח, ונבדוק את הרלוונטיות שלהם לתחום התרגום. באופן ספציפי, נעסוק בסוגיית סימני ה"סובייקטיביות" בשפה ונברר מהן הבעיות המתעוררות בפעולת התרגום. נבדוק כמה קטגוריות לשוניות ויסודות טקסטואליים כגון דיקסיס, זמן לשוני, קוהזיה, סדר מילים, מודאליות וביצוע פעולות דיבור אשר באמצעותם, בין היתר, מסמן הדובר/כותב את נוכחותו בדבריו ומשאיר את רישומו על מבעו. במקביל נדון בהשלכות של סוגיה מורכבת זו לתחום התרגום ע"י דיון בבעיות העיקריות המופיעות בעת התרגום והשוואת תרגומים
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
0633-3011-01 משפה לשפה : פרגמטיקה בתרגום
Linguistics and Translation
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר גולדפיין בן חמו טל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת