חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סדנה לתרגום כתוביות
  Subtitle Translation  
0633-3008-01
מדעי הרוח | לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום
סמ'  א'1600-1800 סדנה גב' אהרה זהבית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרות הקורס
·       היכרות עם תהליכי תרגום כתוביות והאילוצים הייחודיים לתרגום מהסוג הזה
·       הקניית ידע מעשי בתרגום כתוביות לטלוויזיה ולאינטרנט
 
תיאור הקורס
תרגום כתוביות הוא תרגום משפה מדוברת לשפה כתובה, הוא שונה מתרגום מטקסט כתוב ולפיכך מצריך אסטרטגיות תרגום שונות. בקורס נלמד את המאפיינים של תרגום כתוביות ואת האילוצים הייחודיים שעל המתרגם להכיר בבואו לבצע את מלאכת התרגום.
במסגרת הקורס ניגע בהיבטים השונים של תרגום כתוביות כגון: מהן כתוביות, למה הן משמשות, אילוצים ייחודיים, תהליכי תרגום בטלוויזיה ובאינטרנט וסקירה טכנולוגית. לאורך הקורס נתרגל תרגום כתוביות תוך שימוש בתוכנות ובאתרי אינטרנט ייעודיים ליצירת כתוביות.
 
נושאי הקורס
·       הגדרות ומושגים בתרגום כתוביות וזהות מתרגמי הכתוביות
·       סקירת תהליכי הפקת כתוביות בטלוויזיה ובאינטרנט
·       אילוצים טכניים, לשוניים ותרבותיים
·       תרגול תרגום ותזמון כתוביות
·       תחום הכתוביות בעולם התרגום
 
דרישות הקורס
השתתפות ונוכחות חובה
הגשת מטלות לאורך הקורס 
עבודה מסכמת

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת